ПРОГРАМ

Програм обнове Републике Српске

РЕПУБЛИКА СРПСКА НА ПРЕКРЕТНИЦИ

Република Српска створена је са идејом да буде слободно друштво за слободољубиве људе који не пристају на притиске, уцјене и тоталитарне обрасце било којег профила. Те основне вриједности, а које се тичу слобода и права грађана, континуитета политичке и слободарске традиције нашег народа, либералне тржишне економије, владавине права и подјеле власти, јачање капацитета демократских институција које су изнад свачије самовоље и које су легитимисане вољом грађана као највишег суверена, јесу и даље основне вриједности Партије демократског прогреса. Као партија политичког континуитета и са озбиљном и референтном политичком традицијом, ми и даље остајемо на својим кључним вредносним и политичким принципима на којима смо и основани.

Кључне вриједности по којима је Партија препозната међу грађанима Републике Српске и Босне и Херцеговине, а по којима ће и даље да буде препознатљива, јесу апсолутна посвећеност личним правима и слободама свих грађана Републике Српске и Босне и Херцеговине, заштита уставно-правног поретка Републике Српске и БиХ као израза доминантне и суверене воље грађана Републике, приврженост конзервативним друштвеним идејама које се односе на снажну и проактивну улогу јавних институција и органа у области безбједности грађана и имовине, посебна улога породице у друштву, као и посвећеност изградњи стабилне тржишне економије.

Будући да припадамо породици европских народних и конзервативних партија, ми у Партији демократског прогреса заговарамо снажну улогу Републике у области безбједности грађана и њихове имовине. Инсистирамо на строгим кривично-правним нормама које регулишу кривична дјела против људи и имовине, против интегритета породице, жена и дјеце. Република је дужна да учини апсолутно све што је у њеној моћи да заштити своје грађане од сваког атака на њихов лични, породични и економски интегритет, те смо ми у Партији демократског прогреса чврсто опредијељени да промовишемо политике у том смјеру, а да на власти оперативно конкретизујемо исте.

ПДП досљедно и недвосмислено поштује принципе народне суверености. За нас је народ као заједница слободних грађана једини господар Републике. Из народа као јединог носиоца суверенитета проистиче сва власт у Републици. Иако врховни суверен, народ никад не може и не смије дати себи за право да наруши било које природно или позитивно право човјека као појединца. Демократија јесте цивилизацијски највиши искорак када је ријеч о друштвеном организовању и моделовању процеса доношења одлука, али она не смије да задире у света и неприкосновена лична права и слободе грађанина. Ми у ПДП-у чврсто смо посвећени заштити и промоцији личних права и слобода свих грађана Републике Српске, а културу и националну свијест српског народа у Републици Српској и Босни и Херцеговини схватамо као највиши израз свих позитивних цивилизацијских достигнућа које слободни грађани могу да досегну. Притом, потпуно поштујемо и традиције осталих народа у Републици Српској и БиХ, те смо најснажнији заштитник права сваког грађанина да поштује традицију свога народа.

Ми у Партији демократског прогреса свјесни смо чињенице да слобода није право негирања слободе другога, како појединца, тако и народа и других колективитета. Управо из ове премисе проистичу и кључне политичке одреднице Партије демократског прогреса. Чврсто се залажемо за афирмацију легитимних права свих грађана и народа у Републици Српској и БиХ, али никад нећемо пристати да било чија права буду клице неправа према неком другом. За разлику, нажалост, од многих других политичких актера у Републици Српској, БиХ и у цијелој регији, ми смо чврсто увјерени да не постоје колизије интереса и права грађана и народа на овом простору, него да се сви легитимни интереси у модерном друштву могу и треба да буду реализовани на принципима толеранције, уважавања различитих интереса и дијалогу, а насупрот ксенофобији, конфликтима и негацији.

Партија демократског прогреса стоји чврсто на курсу потпуног поштовања уставно-правног поретка Републике Српске и Босне и Херцеговине. У политичком раду ПДП је спреман да покаже своја основна политичка опредјељења, као што је много пута и доказао: заштита уставне позиције Републике Српске, поштовање уставног поретка БиХ на бази договора и компромиса њених релевантних политичких фактора, бескомпромисна борба за заштиту права Републике Српске да прославља свој Дан Републике, као и да у тој прослави учествује српска компонента у Оружаним снагама БиХ, заштита уставне надлежности у области безбједности и унутрашњих послова. Посебно су биле важне активности кључних носилаца политичких позиција ПДП-а који су заједничким напорима и стрпљивим и мудрим радом спријечили недобронамјерне политичке и друге кругове да једнострано покрену ревизију тужбе БиХ против Србије. Према томе, ПДП, за разлику од многих који само декларативно бране уставну позицију Српске, континуирано, темељно и озбиљно политички дјелује како би заштитио уставне капацитете и интересе Републике Српске, а на начин да било коме другом у БиХ и регији тиме не прави штету. Овакав начин дјеловања ПДП-а постао је у принципу и наш заштитни знак.

Када је ријеч о економији, Партија демократског прогреса у складу са својом идеолошком профилацијом стоји на позицијама максималне промоције слободне тржишне привреде у којој грађанин-појединац има кључну улогу. Дакле, залажемо се за либералну тржишну привреду са минималном, и то регулативном улогом државе, са минималним фискалним оптерећењима, са најнижим и најконкурентнијим пореским стопама у регији. У том контексту, желимо да отворимо економију Републике Српске, да је фискалном реформом учинимо конкурентном, те да у комбинацији са стриктним праћењем квалитета и испуњавања других законских услова кад је ријеч о увозним производима, али и са јачањем механизама владавине права и ефикасног правосуђа, створимо онај амбијент у којем ће бити најлакше и најбрже постати предузетником управо у Републици Српској, у којој ће пореска и непореска оптерећења на привреду бити најнижа у регији, у којој ће управни систем бити у функцији развоја и привреде и у којој ће највише новца остајати онима који га и зараде.

Баш због тога је ПДП, као конзервативна политичка партија са либералним економским схватањима, а по чему су препознатљиве и друге конзервативне и народне партије у Европи и свијету, посвећен промоцији индивидуалне иницијативе у сфери економије и свих економских слобода. Вјерујемо да је обавеза државе да помогне грађанима, односно предузетницима и привреди, тако што ће креирати стимулативан регулаторни амбијент за бављење пословном активношћу. Наша политика се зато састоји у томе да држава омогући ефикасну и економичну, а малу и брзу јавну управу која не успорава развој, а да с друге стране добијемо широку базу привреде и самих радника, те да се на основу те широке базе људи који зарађују, заправо обезбјеђују и општи друштвени развој и просперитет, али и много шира опорезива база за пуњење јавног буџета и реализацију основних јавних функција државе.

Чврсто се залажемо за тродиобу власти на законодавну, извршну и судску, која је базирана на принципу равнотеже и хармоније међу тим властима и гдје нити једна од њих није и не смије бити ни подређена нити надређена било којој личности, него искључиво Уставу и законима. Залажемо се за независност институција које морају дјеловати у интересу грађана, а не било које партије или другог центра моћи. Посебно смо заинтересовани за пуну независност правосудне власти, јер се потврдило да је свака развијена држава у свијету постала таквом када је судској власти дала посебан значај, а сама та власт је себи претпоставила једино законе и правду, као врхунски правни принцип. У складу са својим конзервативним идеолошким погледима, Партији демократског прогреса је програмски приоритет успостављање јасног механизма напредовања и критеријума за напредовање у правосуђу, омогућавање свих материјалних претпоставки да правосуђе свој посао врши на објективан, ефикасан и правичан начин, те апсолутна заштита интегритета судија и тужилаца у обављању својих дужности.

Партија демократског прогреса посебно је осјетљива на питање улоге и значаја породице у нашем друштву. У том смислу, учинићемо све да поново рехабилитујемо позитивну перцепцију међу младим људима када је ријеч о заснивању породице, прилагодићемо фискални систем потребама породица и смањићемо пореска оптерећења у максималној могућој мјери за вишечлане породице, односно њихове чланове, а вршићемо на одговоран начин и све друге регулативне мјере, које су на располагању јавној власти у правцу проактивног дјеловања на демографску обнову Републике. Управо је демографска обнова данас најважнија потреба Републике Српске и фундаментални програмски задатак ПДП-а. Демографски трендови у Републици Срспкој данас су изузетно негативни. Баш из тог разлога смо чврсто опредијељени да као одговорна и озбиљна народна странка искористимо све ресурсе који су нам на располагању и ставимо их снажно у функцију очувања биолошке супстанце народа.

www.trivicjelena.com 2024. Sva prava zadržana.