ПРОГРАМ

ПОБЈЕДА НАРОДА

Да живимо!

Република Српска створена је са идејом да буде слободно друштво за слободољубиве људе који не пристају на притиске, уцјене и тоталитарне обрасце било којег профила. Те основне вриједности, а које се тичу слобода и права грађана, континуитета политичке и слободарске традиције нашег народа, тржишне економије, владавине права и подјеле власти, јачање капацитета демократских институција које су изнад свачије самовоље и које су легитимисане вољом грађана као највишег суверена, јесу и даље основне вриједности које су ме водиле у одлуци да прихавтим кандидатуру – прво народа, а затим и политичких странака. 

Кључне вриједности јесу апсолутна посвећеност личним правима и слободама свих грађана Републике Српске, заштита уставно-правног поретка Републике Српске као израза доминантне и суверене воље грађана Републике, приврженост конзервативним друштвеним идејама које се односе на снажну и проактивну улогу јавних институција и органа у области безбједности грађана и имовине, посебна улога породице у друштву, као и посвећеност изградњи стабилне тржишне економије.

Народ је заједница слободних грађана и једини је господар Републике. Из народа као јединог носиоца суверенитета проистиче сва власт у Републици Српској. Демократија јесте цивилизацијски највиши искорак када је ријеч о друштвеном организовању и моделовању процеса доношења одлука, али она не смије да задире у света и неприкосновена лична права и слободе грађанина. Потпуно сам посвећена заштити и промоцији личних права и слобода свих грађана Републике Српске, а културу и националну свијест српског народа у Републици Српској и Босни и Херцеговини као израз свих позитивних цивилизацијских достигнућа које слободни грађани могу да досегну. Притом, потпуно поштујем традиције осталих народа у Републици Српској и БиХ, те као таква сам заштитник права сваког грађанина да поштује традицију свога народа.

Слобода није право негирања слободе другога, како појединца, тако и народа и других колективитета. Управо из ове премисе проистичу и моје кључне политичке одреднице. Борићу се за афирмацију легитимних права свих грађана и народа у Републици Српској, и са друге стране, никад нећу пристати да било чија права буду клице неправа према неком другом. За разлику од, нажалост, многих других политичких актера у Републици Српској, БиХ и у цијелој регији, чврсто сам увјерена да не постоје колизије интереса и права грађана и народа на овом простору, него да се сви легитимни интереси у модерном друштву могу и требају бити реализовани на принципима толеранције, уважавања различитости и дијалогу, а насупрот ксенофобији, конфликтима и негацији. 

Мој мандат као предсједнице Републике Српске биће виђен у апсолутном поштовању уставно-правног поретка Републике Српске и Босне и Херцеговине, а циљеви су: заштита уставне позиције Републике Српске, поштовање уставног поретка БиХ на бази договора и компромиса њених релевантних политичких фактора, бескомпромисна борба за заштиту права Републике Српске да прославља свој Дан Републике 9. јануара, те заштита уставне надлежности у области безбједности и унутрашњих послова.

 1. Побједа народа за Републику Српску без корупције и стварање свијетле будућности за сву дјецу.

Корумпирани режим, изабрао је новац умјесто будућности Републике Српске.

Имамо јасан план како да побиједимо корупцију. Формираћу министарство за борбу против корупције, у коме ће бити обједињене све специјалне јединице за борбу против корупције. Специјална полицијска јединица, специјална тужилачка јединица, специјална јединица за откривање прања новца. Уз то, као предсједница народа Републике Српске, од Владе и Скупштине захтијеваћу промјену кривичног закона. Дјела корупције третитаће се као велеиздаја. Имаћемо нове казне, такве да ће поред најдужих затворских казни, осуђенима за корупцију бити одузета имовина. То је будућност, да живимо у Српској!

Најважнији предуслов очувања, јачања и развоја Републике Српске јесте успостављање владавине права и једнакости свих њених грађана пред законом, уз одлучну и системску борбу против корупције.

Будућност Републике Српске највише зависи од тога да ли ћемо изградити снажне, независне и ефикасне институције система и зато је то највећи од свих изазова који ће се наћи пред цијелим народом Републике Српске.

Код нас нема нових фабрика зато што инвеститори бјеже од корупције, криминала, кумовских и родбинско-рођачких веза, окупираних институција и других опасности које њихов бизнис чекају у Републици Српској. Само непрестаном борбом против корупције и изградњом поштене и фер државе, која привлачи домаће и стране инвестиције, створићемо одличне шансе за народ Републике Српске.

Имамо задатак да створимо нови оквир и нови систем којим ћемо искоријенити разарајућу корупцију. Први корак ка побједи је смјена корумпираног и неспособног режима. То је пут ка побједи која значи заустављање одласка људи, враћање повјерења у институције и рађање наде да Република Српска може бити сјајно мјесто за живот свих, а не само неколико породица.

Конкретне мјере за сузбијање корупције: 

Влада ће бити састављена када добијем гаранције да ће бити формирано министарство за борбу против корупције. Када буде формирана Влада са министарством за борбу против корупције, захтијеваћу да прва одлука нове Владе Републике Српске буде усвајање посебног закона којим ће се борба против корупције дефинисати као питање од виталног националног и државног интереса, као питање националне и државне  безбједности, те као питање од главног значаја за економски, привредни, демографски и морални развој Републике Српске. Одмах затим ће и нова, народна скупштинска већина у Народној скупштини Републике Српске усвојити резолуцију којом ће борба против корупције постати главна обавеза и водиља свих активности у институцијама Републике Српске.

Провођење обавезних финансијских контролних провјера и истрага за тендере вриједности веће од 1 милион КМ, у периоду 2006-2021. Испитивање токова новца у овим пословима омогућиће да се утврде подизања неразумно високих износа у готовом новцу са рачуна фирми које су добиле послове, сумњиви консултантски уговори и друге исплате у оф шор зоне са циљем прања новца, као и друге појаве које могу истражиоце довести до свих детаља криминалних активности и омогућити повратак дијела опљачканог новца у буџет Републике Српске.

Закон о поријеклу имовине, којим ће се омогућити правична контрола сваког појединца у Републици Српској, уз обавезу да се прво изврши провјера свих политичких функционера и њиховог имовинског стања. Овим и другим законима, који ће га пратити, обезбиједиће се додатна средства кроз враћање и опорезивање незаконито стечене имовине.

Измјене закона којима ће се обезбједити већи степен заштите и више погодности за свједоке сараднике у случајевима гдје својим свједочењима могу довести до пресуда за корупцију на највишем нивоу.

Закон о незастарјевању кривичних дјела у којима су проневјерена јавна средства, којим ће се обезбиједити да злоупотребе у које је укључен јавни новац и у којима је оштећена Република Српска не могу законски застарити. Овим би се остварио ефекат да се што више криминалних радњи почињених у претходном периоду обухвати истрагама, као и превентивни ефекат за особе које ће у будућности бити на одговорним позицијама у институцијама и органима у Републици Српској.

Јавно објављивање детаљне евиденције свих предмета који укључују корупцију у судовима, са подацима о поднесеним пријавама, подигнутим оптужницама, потврђеним оптужницама, суђењима и пресудама. Овом мјером подићи ће се на виши ниво доступност праћења процесуирања предмета корупције и уједно испунити један од 14 услова за стицање кандидатског статуса БиХ за чланство у Европској унији.

Знам да борба против корупције мора бити организован и дуготрајан процес и у том циљу неопходно је дефинисати мјере које ће у кратком, средњем и дугом року водити ка побједи против корупције. 

Неопходно је ове основне мјере конкретизовати разним оперативним плановима за поједине области и институције у којим ће бити предвиђене појединачне активности, субјекти који ће их предузимати и рокови за њихово остваривање.

Мјере за побједу народа над корупцијом:

 • доношење нових и ефикасна примјена свих антикоруптивних прописа; 
 • пооштравање кривичних санкција;
 • испитивање, одузимање и опорезивање нелегално стечене имовине у оквиру нове законске регулативе;
 • превенција, која подразумијева отклањање могућности за корупцију, и 
 • подизање свијести и образовање јавности, ради јавне подршке за спровођење антикоруптивних програма.

Циљ мјера, уз раније наведено,  је побједа над корупцијом и постизање антикорупцијске културе на нивоу развијених европских земаља, кроз остварење сљедећих циљева:

 • трајно отклањање услова за настанак и развој корупције;
 • установљавање правног и институционалног оквира за превенцију и сузбијање корупције;
 • доследно успостављање кривичне и моралне одговорности за незаконите радње;
 • успостављање жељених етичких стандарда;
 • ефикасна примјена међународно установљених стандарда у овој области;
 • транспарентно финансирање политичких странака, избора, као и изборних кампања;
 • спречавање сукоба интереса у јавном сектору;
 • законито и одговорно спровођење одлука;
 • повећање ефикасности органа надлежних за спровођење закона и надзорних институција;
 • реформа државне управе, у циљу веће професионалности и транспарентности;
 • отворени и транспарентни поступци планирања и коришћења буџетских средстава, и јавна контрола коришћења буџетских средстава;
 • обука и помоћ приватном сектору у спровођењу мјера против корупције;
 • дефинисање улоге медија у борби против корупције; 
 • стимулисање грађана за укључивање у борбу против корупције;
 • сарадња и подизање опште свијести о правима и обавезама државних органа, привредних субјеката, цивилног друштва и грађана у односу на корупцију; 
 • укључивање у регионалну и међународну борбу против корупције.

У борби против корупције у Републици Српској искористићемо и искуства и добре праксе из свијета и непосредног окружења који су већ напредовали и имају одређене резултате у борби против корупције, те их прилагодити карактеристикама Републике Српске.

 1. Побједа народа за реформу правосуђа.

Наше судије и тужиоци су у највећем броју поштени и храбри људи и побједа народа на изборима ће их ослободити окова којим их је везао овај корумпирани режим. Потребни су нам нови закони, јасне процедуре да би тужиоци и судије испразнили ладице за годину дана. Правда и закони исти за све биће побједа народа.

Читав народ Српске нема било какве дилеме око тога да судбина наше отаџбине зависи од тога да ли ће она бити држава у којој владају правда и усвојени правни стандарди и норме. Потпуно сам увјерена да је кључни национални и државни испит управо везан за спремност да Српском коначно завладају право и правда. 

Наш план је јасан: желимо да изградимо Републику Српску у којој ће се закони и остали правни акти доносити са циљем да побољшају живот цијелог народа, и који ће бити у потпуној корелацији са елементарним принципима правичности. Ти и такви закони и остали правни акти примјењиваће се на исти начин према свима који се налазе у истој ситуацији коју третира односна правна норма, односно правосудни систем ће правично да третира сваког грађанина, при чему нико не смије бити дискриминисан, било позитивно или негативно. 

Радићемо да Српска буде препознатљива по највишем могућем степену поштовања људских права и слобода,  за пуну примјену уставних норми о правима и слободама човјека и грађанина, а потпуно смо посвећени и његовању норми и принципа Универзалне декларације о људским правима, Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, Међународног пакта о грађанским и политичким правима, Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, као и свих осталих међународних аката која цивилизацијски унапређују положај, права и слободе човјека. 

Као предсједница народа Српске, обезбиједићу пуну тродиобу подјеле власти  на законодавну, извршну и судску, при чему је судска власт независна од утицаја законодавне, а поготово извршне, али која није независна и од правде, правичности и одговорности.

Стога, успоставићу систем који ће гарантовати да, с једне стране, судство буде потпуно слободно у обављању своје функције, при чему се подразумијева да је ослобођено од сваког притиска како законодавне и извршне власти, као и било каквог утицаја финансијске олигархије и различитих интересних група, док, с друге стране, мора показати одговорност и бити потпуно отворено за аргументоване примједбе јавности на рад правосуђа, јер не постоје грађани због правосудног система, већ обрнуто. 

Увијек ћемо поштовати и бранити принцип да судије и тужиоци слободно и без притиска обављају своје дужности, али ћемо, исто тако, тражити да се редовно објављују и ажурирају имовинске картице носилаца правосудних функција, обавезаћемо судску власт на учешћу јавности у правосудним поступцима, као и већој заступљености поштених и одговорних грађана у раду Високог судског и тужилачког савјета.

Судије и тужиоци заслужују наше поштовање јер чувају Устав и законе наше отаџбине, али је и обавеза државе да се побољшају услови рада запослених у правосудном систему, а све у циљу елиминисања коруптивних радњи у правосудним институцијама. У непрестаној комуникацији са носиоцима функција у правосуђу, изградићемо нормативни систем у којем неће свако нити моћи да дође до највиших функција у правосуђу, него само они најкомпетентнији и најморалнији. 

Конкретне мјере које ћемо предузети или иницирати приликом доласка на власт кад је ријеч о афирмацији владавине права су сљедеће:

 • кодификација и унификација права (грађанско право, привредно право, управно право, казнено право), ради лакшег сналажења у шуми правних прописа грађанима, привредницима, инвеститорима, али и судијама, тужиоцима и стручној јавности уопште;
 • постављање јасних и мјерљивих критеријума за именовање судија и тужилаца;
 • раздвајање ВСТС на посебне савјете за судије и тужиоце, будући да су те функције суштински различите;
 • јавни регистар свих судских предмета који ће бити доступан онлајн: у сваком тренутку сваки грађанин може да провјери у којој фази је неки поступак (е-правосуђе);
 • ефикасније и брже рјешавање судских предмета: повећање броја нових судија и увођење прецизнијих рокова за спровођење појединих фаза судских поступака;
 • континуиран процес едукације судија и тужилаца (слање на едукације у иностранство, оснивање посебног фонда за едукацију судија и тужилаца);
 • увођење система процјене учинака прописа примјеном методологије стандардних трошкова и процјене учинака прописа на мале и средње предузетнике;
 • израда плана рјешавања тзв. старих судских предмета;
 • кадровско и материјално јачање привредних судова: посебне едукације у најозбиљнијим правним и економски стабилним државама судија из привредних судова;
 • оснивање „Правосудне академије“: посебна школа у којој би било обезбијеђено предавање еминентних свјетских стручњака из различитих правних области. Кроз Правосудну академију судије, стручни сарадници и тужиоци би били континуирано едуковани у областима свога рада, с нагласком на материју Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, с обзиром на број предмета који су пред Европским судом за људска права окончани на штету Републике Српске.
 1. Побједа народа за добре плате, сигурне послове и безбрижан живот.

Нема развоја привреде, ако постоји корумпирани режим. На изборима ћемо донијети одлуку да се побједом над корупцијом, покрену домаће и стране инвестиције, да се повећањем конкуренције и отварањем нових радних мјеста послодавци такмиче у висини плата и условима рада које ће нудити нашим вриједним људима, а не као до сада да послодавци плаћају рекет уместо да тај новац иде у инвестиције и плате или да одустају од улагања када се сусретну са корумпираним режимом. Пољопривреда је дио наше привреде која има потенцијал да буде локомотива развоја цијеле Републике Српске. Имамо план како да наша отаџбина постане златна од пшенице и кукуруза, како да постане црвена од малине и парадајза. Улагање у пољопривреду покренуће прехрамбену индустрију као и индустрију уопште. То је национални интерес, то је побједа народа за одличне плате и добар живот за све у Српској.

Главни приоритет мог предсједничког мандата послије побједе над корупцијом ће бити економска обнова Републике Српске. Исто као за борбу против корупције, обавезаћу будућу владу и одговорне у Републици Сроској на сљедеће:

 1. стабилне стопе раста бруто домаћег производа од 7% и више на годишњем нивоу.
 2. стабилне јавне финансије, те стабилне финансије ванбуџетских фондова и јавних предузећа; циљ је изаћи из зоне високог буџетског дефицита, дугове фондова социјалне сигурности свести на нулу, а пословање јавних предузећа из губитка увести у зону континуиране добити; циљ је Републику извести из континуиране спирале задуживања у коју нас је увео неспособни режим.
 3. Брза и једноставна привредна активност кроз значајно смањење свих пореских и непореских оптерећења пословања. 
 4. реформисано тржиште рада и ефикасније образовање у циљу значајног повећања број запослених у Републици Српској на 330.000 радника до краја мог првог предсједничког мандата.
 5. стабилност финансијског сектора и његова већа подршка економском развоју Републике Српске, нарочито путем нове улоге Инвестиционо-развојне банке РС; кроз транспарентан и независан рад регулатора финансијског сектора. Циљ је повратити стабилност и повјерење у финансијски систем Републике Српске који су пољуљани након пропасти три банке, те кредитне активности финансијских институција, а нарочито ИРБ РС значајније усмјерити у привредне активности.
 6. раст плата и пензија; циљ је да системским рјешењима у свим областима привреде достигнемо износ просјечне плате од преко 2.000 марака и просјечне пензије у износу од преко 1.000 марака, и у истом износу за наше борце.
 7. Максимално искоришћавање пољопривредних потенцијала и обезбјеђење достојанственог и одрживог живота на селу низом системских мјера, већим издвајањима за подршку пољопривреди и прије свега, адекватним управљањем овим подстицајима, који неће бити подложни коруптивној расподјели како је то сада случај. Сјеме, гориво, ђубриво и сточна храна морају бити субвенционисани да буду дупло јефтинији. Сада је вријеме за улагање у пољопривреду, јер ће храна бити ресурс какав је некад била нафта.
 8. максимално искориштење кључних електроенергетских потенцијала Републике и то кроз прелазак са садашњег принципа трошења на принцип доброг управљања овим потенцијалима, ревизију концесија, вишу наплату датих концесија те ревизију сумњивих приватизација у енергетском сектору.
 9. улагање у развој дигиталног друштва, те посебне мјере у области образовања младих за развој ИТ сектора као најбрже растуће привредне области савременог доба.
 10. максимално искориштавање туристичких потенцијала Републике Српске.

 

 1. Побједа народа за инфраструктурну револуцију у Српској.

Од кључне је важности да радимо на изградњи базних инфраструктурних пројеката са којима ћемо повезати најважније дијелове Републике Српске, али и Републику са земљама у окружењу, што подразумијева изградњу путне инфраструктуре (путева, аутопутева, мостова) и жељезничке инфраструктуре. Од посебног значаја сматрамо повезивање брзом цестом или аутопутем, у зависности која опција се покаже као повољнија, Бијељине и Требиња, преко Зворника и Источног Сарајева. Ово би требао бити вишегодишњи пројекат који је од суштинског значаја за останак људи у источном дијелу Српске, који би повезао сјеверни и јужни дио истока Републике Српске, те био не само од користи људима који живе на том потезу, него би имао и регионални значај.

Новој Влади ћу наложити да се аеродром у Бањој Луци стави у пуни капацитет, модернизује и прошири.


 1. Побједа народа за најбоље образовање.

У систему који је направио неспособни режим, не стимулише се учење него куповина диплома. Овај неспособни режим, успио је да уништи поштовање и понос који смо имали према нашим учитељицама и учитељима. Учитељице и учитељи, професорице и професори раде на исти начин као и када сам ја ишла у школу, јер неспособни режим у њих не улаже, не цијени их. Неспособни режим не цијени знање и огроман труд уложен од учитеља и професора, али ни огроман рад који вриједни млади људи улажу у своју будућност. Понизили су људе којима је посао да образују дјецу Републике Српске. Побједа народа доноси потпуну реформу образовања. Учитељице и учитељи, професорице и професори биће поново цијењени и поштовани. Њихове плате морају бити веће од плата професионалних политичара. Реформа образовања је обнова и изградња школа, њихова модернизација како би дјеца вољела да иду у школу, како би дјеца стицала квалитетна и корисна знања. То је побједа народа, то је највећи национални интерес – да живимо.

 • динамизирати рад Републичког завода за запошљавање како би са чисто статистичког портала који евидентира број незапослених прешао на рад у функцији правог посредника при запошљавању;
 • извршити усклађивање школских програма, нарочито средњег образовања са потребама тржишта рада, при чему је улога Рапубличког завода за запошљавање такође од кључне важности;
 • афирмисати и институционално јачати улогу локалних заједница у одређивању приоритетних занимања према потребама тржишта рада те локалне заједнице;
 • појачати и подстицати програме преквалификације и дообуке које су спремни предузети послодавци у сарадњи са Републичким заводом за запошљавање; основ су бројни захтјеви послодаваца спремних за ново запошљавање;
 • у области високог образовања такође вршити даљњу реформу у циљу смањивања квота за она занимања којих на тржишту рада има вишка према оним занимањима којих недостаје на тржишту рада (на примјер, информатичари);
 • од стране институција система промовисати и на адекватан начин упознавати ђаке и будуће студенте, као и њихове родитеље о томе која занимања на тржишту рада се највише траже, а која занимања немају перспективу у смислу брзог проналажења посла; 
 • међу младима вршити промоцију предузетништва и самозапошљавања; институције система попут Министарства рада и Републичког завода за запошљавање, а уз истовремено спровођење мјера заустављања даљег запошљавања у јавној управи и смањења оптерећења привреде, треба да укажу младима да будућност није искључиво рад и запослење у јавном сектору, већ у приватном бизнису за који се морају створити адекватнији услови за развој.  1. Побједа народа за ефикасно и модерно здравство.

Наша обавеза је да реформом здравственог система имамо најбољу и на вријеме пружену здравствену бригу. Наши љекари заслужују већу плату од професионалних политичара. Сви медицински радници који се брину о нашим најдражима заслужују поштовање и одличан живот у којем не воде рачуна о свакој марки коју дају дјеци за ужину када крену у школу. Одличне плате, стално усавршавање и најбоља опрема биће побједа народа. Да живимо у Републици Српској.

Мој основни задатак у области здравства је реформа здравственог система која ће повећати ефикасност, једнакост и ефективност у здравственој заштити.

Та реформа ће се заснивати на сљедећим принципима: 

– да је вођена вриједностима једнакости, солидарности и професионалне етике; 

– да је усмјерена на здравље као главни интерес друштва; 

– да су јој циљ грађани који имају право на одабир љекара и утицај на организацију здравствене заштите; 

– да је усмјерена на подизање квалитета здравствених услуга; 

– да је базирана на сигурним изворима финансирања.

Ништа није урађено на превенцији болести, чак ни у борби против пушења. Недовољно је урађено на раном откривању болести, а маркетиншке агенције су наплатиле баснословне износе буџетских пара за кампање против рака, против грипа, против короне, против других хроничних болести, без стварних утицаја на промјене здравствених схватања и навика и разумијевања становништва о њима, као и могућностима превенције болести. Ниво здравствене културе и писмености је нажалост веома низак, а у медијима се третирају само неке болести и неке медицинске методе, које доносе велику зараду  њиховим извођачима, а не доносе ништа добро народу и здравственом систему.

Коморе, попут љекарске, ни у чему нису испуниле очекивања, осим у харачу наметнутом љекарима за чланарину, лиценце, наводна стручна усавршавања, која се огледају у присуству скуповима, а за које нема ни интереса ни стварне потребе. Велике паре су у тој комори утрошене без транспарентности и мимо интереса чланства.

Директори здравствених установа су постављени и заштићени од странака кроз коалиционе нагодбе, а да многи од њих нису имали никакав концепт развоја, ни елементарно познавање установе којом треба да руководе. Многи су се упустили у бројне незаконите радње и криминал, који ће бити истражен и процесуиран. Подигнути су бројни кредити за реконструкције објеката, које су урађене стихијски и на брзину, тако да на неким мјестима већ сада може да почне реконструкција из почетка. Дугови у јавном здравственом систему изнисе преко милијарду марака, а сигурно су и већи од оног што нам званично објављује неспособни и корумпирани режим. 

Циљеви здравствене политике Републике Српске за период до 2027. године су:

 1. Постављање пацијента у центар система здравствене заштите, кроз јасно дефинисање његових права у здравственом осигурању, кроз заштиту људских права у коришћењу здравствене заштите и уважавање воље пацијената и обезбјеђење сагласности за све поступке везане за његово здравље и здравствену заштиту; 
 2. Одрживост здравственог система, на основу јасно дефинисане макро и микроекономске политике здравства, планирање развоја и рада, обезбјеђење максималне транспарентности ради сузбијања корупције и обмана у здравству;
 3. Обнављање становништва и стимулација свим инструментима државне и здравствене политике рађања здравог потомства. Због недостатка адекватне популационе политике, изостанка уграђивања циљева и мјера у све друге, па и здравствену политику, као и немара  с тим у вези, Република Српска у посљедњој деценији живи најтежу депопулациону катастрофу;
 4. Очување и унапређење здравственог стања становништва Републике Српске и јачање здравственог потенцијала нације кроз стално и систематско развијање здравих стилова и унапређења квалитета живота сваког појединог грађанина, породица и заједница; 
 5. Једнак и правичан приступ здравственој заштити свих грађана Републике Српске за исте потребе, као и стално унапређење здравствене заштите, посебно осјетљивих популационих група;
 6. Побољшање функционисања, ефикасности и квалитета здравственог система уз дефинисање посебних државних програма у области превенције болести, раног откривања и ефикасног лијечења кроз дефинисање мреже институција у државној и приватној својини, технологија и медицинског снабдјевања;
 7. Дефинисање улоге и функција приватног сектора у пружању здравствених услуга цјелокупном становништву, а све на основу студије економске одрживости и комплементарности организације здравствене службе;
 8. Унапређење људских ресурса здравствене заштите, кроз одржив систем едукације будућих здравствених радника, као и континуирану едукацију и сталну провјеру знања и вјештина запослених. За организовање и спровођење одрживог система континуиране едукације здравствених радника и сарадника биће задужени Министраство здравља и Медицински факултети у Бањој Луци и Фочи, а за запослене у приватној здравственој дјелатности коморе здравствених радника. У здравственом систему Републике Српске није достигнут завидан ниво развијености мреже институција и обезбијеђености становништва здравственим радницима, посебно у примарној здравственој заштити, али је неопходно њихово стално праћење и прилагођавање, узимајући у обзир непрекидне промјене друштвеног и економског окружења и здравствених потреба.


 1. Побједа народа за нашу отаџбину.

Како изгледа Република Српска за четири године ако се настави одлазак, посебно младих? Празне школе, а препуни домови здравља, али без љекара и медицинских сестара, у коров зарасле њиве јер на њима нема ко да ради, напуштене куће које су наши родитељи градили за нас…

Побједа народа доноси сјајну будућност за све нас. Већ у првој години ћемо зауставити корупцију, јер ћемо формирањем министарства за борбу против корупције и реформом правосуђа заледити корупцију, а затим ћемо је и искоријенити. Нове домаће и стране инвестиције, одлична радна мјеста, добре плате, одлични услови рада, реформисано образовање и ефикасно здравство створиће безбрижан живот и свијетлу будућност за све. Тада ћемо поново слободно да живимо у Српској, а наши људи у иностранству ће поново имати отаџбину у коју желе да се врате.

Демографска обнова Републике Српске јесте наш основни национални и политички задатак. 

Национални и државнички задатак данас јесте обезбиједити да Република Српска не остане без становништва у будућности. Оног тренутка кад људи буду остајали на овим просторима, кад институције Републике буду показале да им је примарни интерес да обезбиједе нормалне услове за егзистенцију својих грађана, тад ћемо знати да поново имамо једну озбиљну и одговорну политику. 

Проблем исељавања становништва је веома комплексан. Нерашчишћени политички односи у земљи, хронична политичка, институционална и економска нестабилност, хронична корупција, несређеност система, немање перспективе су само неки од многобројних разлога због којих се људи одлучују да напусте ове просторе. 

Баш зато је наш политички императив да учинимо све како бисмо демографски обновили Републику. Морамо почети да градимо стабилност и развој; да направимо стратешке и дугорочне политике. Народ је једини и истински чувар Републике Српске и када буде више народа бићемо сигурни да је Република Српска поносна и вјечна!

Напомена – ово је извод предсједничког програма Јеленe Тривић.

Уколико желите да прочитате цјелокупни програм обнове Републике Српске, можете га преузети на сљедећем линку

www.trivicjelena.com 2024. Sva prava zadržana.